ก่อนใส่บาตร อธิษฐานตามนี้ จะเป็นเศรษฐี เทพเทวา เขาจะเปิดทางโชคลาภให้

ก่อนใส่บาตร อธิษฐานตามนี้ จะเป็นเศรษฐี เทพเทวา เขาจะเปิดทางโชคลาภให้

Leave a Reply

Your email address will not be published.